Ansvarsområden inom styrelsen.


Ansvarsområden i pdf format - klicka här (Nytt kommer i juni)

 

Bredbandstjänster.                                              Lån

(Telia) TV, Bredband, Telefon                                                            (Handelsbanken, Swedbank)

Sten Lindgren                                                     Bo Pålsson

                                                                                                                 Sten Lindgren

El.                                                                     

(Sala-Heby Energi AB, Vattenfall)                                                        El, mätaravläsning

Bo Pålsson                                                          Sten Lindgren

Maths Isacsson                                                 

 

Entré.                                                                 Vatten, avlopp

Liisa Isacsson                                                      (Uppsala kommun)

                                                                                                                  Bo Pålsson

Ekonomi.

(Upplands Boservice)                                                                          Området utanför huset, soprum

Bo Pålsson                                                           (Fyrisstrands samfällighetsförening)

                                                                                                                    Se särskilt anslag på tavlan

Fastighetsskötsel.                                                  Representanter för Brf Ö Fyrisstrand är:

(Upplands Boservice)                                                                           Bengt Axebäck

Bengt Axebäck                                                      

Sten Lindgren

                                                                                                                      Garage och P-platser

Fjärrvärme.                                                           (Fyrysstrands Samfällighetsförening)

(Vattenfall)                                                                                           Ann-Louise Andersson

Bo Pålsson                                                             Upplands Boservice tel: 018-187414

 

Försäkringar                                                           Nycklar (alla fastigheter)

(Moderna försäkringar, Howden)                                                              (Certego. Fyrislundsgatan 68)

Bo Pålsson                                                             

 

Hemsida.

(www.fyrisstrand.se)

Sten Lindgren

 

Hiss.

(Kone)

Sten Lindgren

 

Lokalvård.

(Luthagens Städ & Fönsterputs)

Bengt Axebäck

Sten Lindgren