Andrahandsuthyrning

Styrelsens tillstånd skall inhämtas vid all form av andrahandsuthyrning, barn och nära släktingar ej undantagna.

Skriftlig ansökan inges till föreningens styrelse med uppgift om orsaken till uthyrningen, vilken tid som avses samt namn och personnummer på den tänkte andrahandshyresgästen.