Det omtalade "tältet som syntes över hela Uppsala och en bild från fabriken i Hallstahammar. 

Historik         

                                                                                            Klicka på bilden

Kort sammanfattning

Huset var klart och vi flyttade in i slutet av januari 2008, men vad hade hänt tidigare?

 

En detaljplan för kvarteret Herräng lämnade Stadsbyggnadskontoret 2003. Samrådstiden var satt till den 5 maj 2005. I mars 2005 kompletterades samrådshandlingarna med en kompletterande plan över den fastigheter vi nu bor i. Planen antogs av byggnadsnämnden i februari 2006.

 

Bostadsrättsföreningen Östra Fyrisstrand bildades 2006-02-03 och registrerades av

Bolagsverket 2006-03-03.

 

Med NCC Construction Sverige AB träffades 2007-03-23 en entreprenaduppgörelse avseende byggnation av 28 lägenheter på fastigheten Librobäck 10:9, Uppsala. Byggandet av huset genomfördes av en nybildad enhet inom NCC som fick namnet NCC Komponent AB. Tanken var att huset skulle byggas inomhus i fabrik och monteras inomhus i ett stort tält.

 

Entreprenaduppgörelsen som var en totalentreprenad innebar att NCC Construction Sverige AB ansvarade för byggandet av vårt hus och svarade dessutom för föreningens hela verksamhet fram till andra månadsskiftet efter det att föreningens lån slutplacerats. April 2008.

 

Föreningen förvärvade genom köpekontrakt 2007-03-19, fastigheten Librobäck 10:9.

 

Föreningens ekonomiska plan registrerades av Bolagsverket 2007-04-12.

Tillstånd till upplåtelse av bostadsrätt erhölls från Bolagsverket 2007-04-12. 

Första inflyttningen i de nya lägenheterna var måndag den 21 januari 2008.