Styrelsen

 

Styrelsen väljs av Föreningsstämman, som brukar äga rum i slutet av april - början av juni. Stämman väljer ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen väljer sedan ordförande och fördelar inom sig de arbetsuppgifter som ska skötas.

 

Hör gärna av dig och tyck till.

 

 

                    

          Sten Lindgren, ordf                         Gunnar Jäll, ledamot, ordf Fy samfällighet

           sten@fyrisstrand.se                        Gunnar@fyrisstrand.se

 

                                                                                          
        Maths Isacson, ledamot                    Susanne Rosén Hagstedt, ledamot                   Ann-Cathrine Chkalikoff

        maths@fyrisstrand.se                        Susanne@fyrisstrand.se