Styrelsen

 

Styrelsen väljs av Föreningsstämman, som brukar äga rum i slutet av april - början av juni. Stämman väljer ordinarie ledamöter och suppleanter. Styrelsen väljer sedan ordförande och fördelar inom sig de arbetsuppgifter som ska skötas.

 

Hör gärna av dig och tyck till.

 

 

                                                   

          Sten Lindgren, ordf                 Jenny Korinth, sekr            Bo Pålsson, ledamot

           sten@fyrisstrand.se                Jenny@fyrisstrand.se           bosse@fyrisstrand.se

 

                                               
          

         Bengt Axebäck, suppl            Maths Isacsson, suppl

          bengt@fyrisstrand.se          maths@fyrisstrand.se