Skiss över Fyrisstrands samfällighetsförenings ansvarsområde

Här hittar Du förklarande text om Din gård

 

Fyrisstrands samfällighetsförening består av tre medlemmar. Brf Östra Fyrisstrand, Brf Mellersta Fyrisstrand och Brf Västra Fyrisstrand. Samfälligheten ansvarar för gården, garaget, P-platser och soprummen. Varje Bostadsrättsförening representeras av en ordinarie och en suppleant i samfällighetens styrelse. Tag gärna kontakt med någon av styrelsemedlemmarna om du har frågor, synpunkter eller idéer.