Brf Östra Fyrisstrand

Fyrisvallsgatan 3A

752 20 UPPSALA

Org.nr. 769613-9919

 

Här startade det hela.

Pressmeddelande från NCC  (pdf format)  (pdf format)

 

Brf Östra Fyrisstrand köpte fastigheten av NCC Construction Sverige AB 2007-03-19.

Köpeskilling för markförvärv: 18 165 000 kr

 

Uppförande av byggnaden kontraktsarbeten (startade juni 2006)

kontraktsumma: 53 835 000 kr.

 

Totalkostnad för bygget: 72 000 000 kr.

 

I kostnaden ingår 1/3 av gemensamma områden P-garage, P-platser och övrig tomtmark med installationer.

 

Fastighetens taxeringsvärde (2012) är 39 000 000 kr, varav byggnadsvärde 30 000 000 kr

 

Lagfart beviljades för Fastigheten Librobäck 10:9 för

769613-9919 BRF ÖSTRA FYRISSTRAND 2008-05-23

 

Fastigheten ingår i planområde för del av Kv. Herräng, Uppsala, Uppsala kommun.

 

Här kommer några bilder från fabrik till färdigt hus. Fler bilder finns i "Foto"

Klicka på bilden för att se den i större format och för att se nästa bild

 

   Köket      Golv

                           Köket                                         Vägg                           Golv

                     

          

            Grunden                    Tältet                Vy från Gunillaklockan    Äntligen syns huset

 

               

                     Oktober 2008               Fyrisvallsgatan 3A            Maj 2011