Bladet november 2022

 


 

Avgiften för våra lägenheter?

Ingen planerad höjning under 2023

(tyvärr ingen garanti) men,

däremot kommer kostnaden för el att öka!

Om inte våra politiker hittar på någon utomordentligt begåvad, inovativ lösning av problemet

Ytterligare info klicka här

 


Höstbrev från Fyrisstrands samfällighetsförening

Klicka här


Trädgårdsdag söndag den 9 oktober