Bestämmelser för parkering och garage

Fyrisstrands samfällighetsförening

 

Meta Troell (070-543 43 77)

har koll på garage och P-platser - kontakta Meta om du vill veta mer!

 

Detta dokument kompletterar de regler som finns angivna på hyreskontrakt för parkerings – samt garageplats.

• Samtliga boende i föreningar innefattade i Fyrisstrands samfällighetsförening skall om möjligt beredas bilplats, utomhus eller inomhus.

• Om ingen ledig plats finnes uppsätts platssökande på kölista.

• Möjlighet finns att ställa sig i kö för antingen parkeringsplats eller garageplats, alternativt både och. Denna kö innefattar även de som önskar byta från parkeringsplats till garageplats (eller tvärtom).

• Om ledig plats uppstår tillfrågas den med längst kötid först. Avböjer denne platsen förverkas kötiden.

• Om befintliga bilplatser ej är uthyrda finns möjlighet för boende att hyra en extraplats (så kallad ”andrabil”). Denna kan dock sägas upp (med 1 månads uppsägningstid) om boende utan bilplats ställer sig i kö. Den boende som sist teckande kontrakt för extraplats sägs upp först.

• Extraplats sägs bara upp när behov finnes, samtliga platser skall i så stor utsträckning som möjligt vara uthyrda.

• Separat kölista förs för boende som önskar extraplats. Boende som fått sin extraplats uppsagd får tillgodoräkna sig tiden från datumet kontraktet tecknandes i kölistan. Om ledig plats uppstår tillfrågas den med längst kötid först. Avböjer denne platsen förverkas kötiden.

• Det är tillåtet att byta parkerings – eller garageplats med annan medlem som redan har en plats (förutsatt att detta meddelas samfällighetsföreningen). Det är inte tillåtet att överlåta sin plats till medlem (eller blivande medlem) utan befintlig plats.

• Bilplatserna har ingen koppling till bostadsrättslägenheterna. Vid avflyttning av innehavare av bilplats erbjuds platsen till den som står först på kölistan.