Föreningsstämman 2020 utsåg följande valberedning:

 

Siv Nordstrand  lgh A-04 (902) sammankallande och

Liisa Isacsson lgh A 01 (1003)