Föreningsstämma

Torsdag den 27 april 2023

kl 1800 på Fyrishov

Klicka på rubriken

Kallelse och dagordning

Årsredovisningar 2008-2022 med revisionsberättelse

Bilaga 3 arvode

Bilaga 4 fullmakt

Bilaga 5 anmälan

 

VÄLKOMMEN !