Föreningsstämman

Måndag den 7 maj 2018

kl 1800 på Fyrishov

Deltagare (lösenordsskyddad sida)

Kallelse och dagordning

Förvaltningsberättelse med revisionsberättelse

Arvoden

Fullmakt

Anmälan

Valberedningens förslag

Årsredovisningar 2008-2017

Kassaflödesanalys för 2017

Stadgar, nuvarande

Förslag till nya Stadgar

Protokoll från stämman

Efter mötet, bl.a. information om solcellspaneler(klicka) brandskydd m.m. se kallelsen

 

 

Välkommen