Föreningsstämman

Måndag den 6 maj 2019

kl 1800 på Fyrishov


Kallelse och dagordning

Förvaltningsberättelse med revisionsberättelse

Arvoden

Fullmakt

Anmälan

Valberedningens förslag (redovisas på stämman)

Årsredovisningar 2008-2018

Kassaflödesanalys för 2017-2018

 

 Välkommen