Åter till Årsredovisningen!

 

Ytterligare information hittar Du på sidorna

2-4 i Årsredovisningen för 2022

 

Kassaflödesanalysen hittar Du på sid 10 i Årsredovisningen

Kassaflödet visar årets "resultat" och

Likvida medel visar vad vi har på banken

 

Vi har under de senaste åren gjort en hel del investeringar, förbättringar och underhåll av fastigheten och vi ser i dag inte något som gör att kostnaden för underhåll kommer att öka de närmaste åren. Vi har dessutom genomfört de lagstadgade uppdragen - Energideklaration, OVK (obligatorisk ventilationskontroll) och Radonmätning. En stamspolning gjordes 2022 och våra "stammar" är i gott skick. 

 

Våra lån är onödigt stora, men vi anser att vi har hyfsat bra koll på utvecklingen. Räntan på lånen ligger i dag på c:a 1% (c:a 15% av våra kostnader) och amorteringen är något högre (c:a 19% av våra kostnader). Lånen kommer att läggas om 2024, 2025 och 2026. Vi har kalkylerat med en lånekostnadsökning på 5-6% fram till 2030. Lånekostnaden kommer att nå en topp 2027 (omläggning av lån). Från och med 2028 kommer lånekostnaden att minska något varje år. Förutsatt att räntorna inte höjs med 6-10%. I januari 2024 ska vi förlänga ett av lånen (nu 1,45% ränta) och räknar då med att göra en extra amortering på 1 MSek.

 

Vi har hitintills klarat kostnadsökningar genom effektivisering, nya avtal och förbättringar och vi har i dag i stort sett samma kostnadsnivå som när vi flyttade in 2008. Vi har höjt avgiften två gånger 2012 och 2018. Inför 2024 diskuterar vi en avgiftshöjning på c:a 5-10%. Därefter 3-5% per år bl.a. beroende på vilken nivå vi vill lägga vår amortering.

 

2023 har vi planerat att göra en fasad-tvätt och en översyn av våra balkonger. 

I övrigt är inte några större arbeten inplanerade.