Översiktsplan Uppsala Kommun, klicka här.

 


Information om kv. Seminariet

Kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2012.

Ärende 68. Detaljplan för kvarteret Seminariet, Uppsala Kommun, klicka här!

 


Detaljplan för Kv Seminariet Dnr 2007-20014


Webb-tv från senaste kommunfullmäktigemöte.

 


 

Ledare i UNT 2011-11-20

TV-, Tidnings- och radioinslag om Seminarieparken

Sammanställning av vad som publicerats i UNT

Foto från utställningen i Stadshuset.

Foto från Seminarieparken

Illustrationsplan 2011-10-14

Informationsfolder Seminarieparken

Utställning Seminarieparken

www.seminarieparken

De kräver en folkomröstning

Det är ett mycket bra förslag

Planen för Seminariet ställs ut (UNT)

Så ser förslaget ut (UNT)

 


Facebook: Rädda Seminarieparken i Uppsala


 

Uppsala Kommun

Detaljplan för kv. Seminariet (Uppsala Kommun)

Uppdragsunderlag (Uppsala Kommun)

Planhandling Samråd (Uppsala Kommun)

Följebrev Samråd, Samrådshandling (Uppsala Kommun)

Plankarta Samråd (Uppsala Kommun)

Illustration (Uppsala Kommun)

 


Politiker

Så här tycker politikerna om Seminariebygget (UNT 13/7 2009)

Politikerna svänger om byggplaner (UNT 2/10 2009)

Miljöpartiet lyssnade inte (UNT 7/10 2009)

Miljöpartiet var passivt om Seminarieparken (UNT 13/10 2009)

Byggnadsnämnden borde lyssna mera (UNT 19/11 2009)

 

 

Stor enighet om hus vid Seminariet (UNT 27/5 2011)

 

 


 

Debattartiklar

2009

Park i gråzon mellan privat och offentligt (UNT 11/7 2009)

Byggplaner skjuts på framtiden (UNT 7/10 2009)

En park som behövs (UNT 9/10 2009)

Protester mot byggen har hjälpt (UNT 9/11 2009)

 


 

2011

Viktiga frågor kvarstår (UNT 21/4 2011)

Bygg inte bort Seminarieparken (UNT 21/5 2011)

 

En trädgård i Linnés anda (UNT 3/7 2011)

Nya förslaget-bara-ompaketering (UNT 3/7 2011)

Stadsmiljön kan göra dig sjuk (UNT 4/7 2011)

Förstör inte frihetens trädgård (UNT 16/7 2011)

Bevara Seminarieparken (UNT 10/9 2011)